Español   Gallego   

Clínica Dental Mario Bello Cerdeiro

Clínica dentária

Manter unha boca sa, sorrir sen máis medos a mostrar a dentadura é un obxectivo que se cumpre na nosa práctica diaria e ao alcance de todos os petos. Temos solucións acomodadas a cada cliente, por custos e por financiamento. E, sobre todo, sabemos como facelo. Veinte anos de exercicio profesional aválannos.

Talas de descarga

Nos últimos anos cobraron maior transcendencia os traballos de reestruturación do mapa dentario. A disposición de novos materiais con resultados magníficos de tolerancia fixo posible abordar reparacións integrais con custos cada vez máis contidos. Dentro da nosa política de intervir na prevención potenciamos a oferta de férulas de descarga, realizadas en materiais acrílicos de última xeración, para evitar que os pacientes con bruxismo vexan deteriorada polo desgaste a súa liña de caninos e incisivos. Os clientes refiren unha diminución espectacular do seu grao de stress, mellora no nivel de ansiedade percibido, na calidade do sono e nas dores crónicas das costas e das articulacións.
Clínica Dental Mario Bello Cerdeiro